Fortsätt till innehållet

Ali är hemma från Marrakesh i Marocko och hans plan var först att studera i Kanada. När han hörde om de engelskspråkiga utbildningsprogrammen vid Centria ändrade han sig och resan mot Karleby började.

Centria ordnade ett rekryteringstillfälle i Marocko där Ali för första gången fick höra om möjligheterna att utbilda sig på engelska i Karleby. Han berättar att examina kan avläggas endast på arabiska eller franska i Marocko. Ali upplever att en engelskspråkig examen är viktig eftersom en sådan erbjuder mångsidigare möjligheter att få arbete i framtiden efter studierna.

Ali berättar att när han gav sig i väg funderade han också på möjligheten att stanna i Karleby, om det skulle erbjudas arbete som motsvarar hans utbildning efter att han fått sin examen. Han konstaterar att samtidigt erbjuder en internationell examen vid Centria mångsidiga möjligheter att få arbete, om han inte skulle hitta lämpliga arbetsuppgifter i Karleby. Ali inledde sina studier i Karleby 2021.

I Karleby finns människor från många olika kulturer

Ali berättar att han fått många nya vänner i Karleby. Han säger att han märkte väldigt snabbt att Karleby är en väldigt mångkulturell miljö med invånare från flera olika länder och kulturer. Ali anser att det är en rikedom och han tycker att det är intressant att bekanta sig med människor med olika bakgrund. När man frågar om hemlängtan konstaterar Ali att han inte har börjat längta hem. Han berättar att han bekantat sig ganska lätt med andra människor och att det är väldigt lätt och enkelt att hålla kontakt med familjen och andra nära personer hemma tack vare dagens teknologi.

Olika vanor

Enligt Ali diskuterar marockaner mycket och med vem som helst. Han berättar att de till och med kallar främmande människor vid ett namn som är överraskande för oss finländare: Simo. I Marocko hör det till att kalla okända manliga personer till Simo, som kommer från orden Sir och Mohammed. Enligt Ali är marockanerna generellt sätt pratsamma personer som inte tar livet eller sig själva alltför allvarligt.

”Finländarnas hjärtlighet kommer snabbt fram efter att man blivit vän med dem.”

 

Ali Gadraoui

Ali berättar att han märkt att finländarna är annorlunda i det här hänseendet. Här hälsar man på och pratar med bara bekanta människor. Det här kändes först konstigt för Ali, men han berättar att han snabbt lärt sig att man först måste bekanta sig och sedan vara vänner.

Nya upplevelser

Vintern överraskade Ali – på samma sätt som den ofta överraskar även oss finländare. I sitt hemland har Ali vant sig vid 30–50 graders hetta, och då kan man inte ha någon erfarenhet av vädret i Norden. En liten överraskning är också att man knappt får se solen alls mellan december och mars.

Med tanke på denna bakgrund är det naturligt att det var en helt ny upplevelse för Ali att frysa under den första vintern. Det här gav upphov till både förundran och förvirring och till och med lite rädsla. Nu kan han skratta åt det hela. Han lyckades frysa sina händer eftersom han inte hade tillräckligt med erfarenhet av köld och rätt slags kläder. För att underlätta situationen var hans första tanke att sätta händerna under varmt vatten, vilket blev ännu värre och han tänkte till och med att händerna ”gått sönder” för gott. Senare hörde han att samma sak hänt åt flera andra som inte har någon erfarenhet av att frysa. Det finns lika många historier som berättare.

Hittade Welcome Office via en vän

Ali bekantade sig med verksamheten vid Welcome Office via en vän. Han berättar att de träffades av en slump, och när han hörde att vännen skulle delta i en kajaktur som ordnades av Welcome Office bad han om att få följa med.

Ali upplever att det är viktigt att nätverka. När man får träffa och diskutera med människor från andra länder har man möjlighet till kamratstöd, vilket å sin tur minskar känslan av att man är ensam i en ny situation. Enligt Ali har Welcome Offices evenemang fått honom att känna sig välkommen i Karleby. Ali konstaterar att han mår bra i Karleby.

Welcome Office – handledning och service med låg tröskel

Welcome Office Kokkola är Karleby stads informations- och handledningsservice i frågor som berör invandring och integrering. Via servicen kan du ställa frågor till exempel om myndighetsärenden, arbetssökning och arbetsliv, studier eller andra frågor som man stöter på i ett nytt samhälle. Welcome Office betjänar för tillfället på finska, engelska och ryska. Vid behov kan man också använda sig av tolkningstjänster. Servicen vid Welcome Office är avgiftsfri och stöds av Arbets- och näringsministeriet.

”Vi erbjuder klienterna handledning och rådgivning till exempel i fråga om hur man slår sig ner i Karleby. Det här kan omfatta tillstånds- och stödfrågor, språkkurser, hobbyer, arbetssökning eller handledning med annat som klienten behöver. Alla som flyttat till landet är välkomna till Welcome Office, oberoende av orsaken till flytten.”

Marianne Leimio-Seppä, invandrarkoordinator

Ta kontakt via telefon, sms eller e-post. Welcome Office betjänar på vardagar per telefon på numret 050 409 5620 eller per e-post på adressen welcome.office@kokkola.fi. Kontoret finns på andra våningen i Karleby huvudbibliotek, öppettider här.