Fortsätt till innehållet

My Kokkola bakgrund

My Kokkola

My Kokkola har utvecklats med stöd av Europeiska unionen i projektet Talent Coastline Employment som ett delprojekt i Karleby stad. My Kokkola – digitala tjänster som stöder integration – är en av åtgärderna i projektet Talent Coastline Employment som stöder integration och sysselsättning av internationella proffs. Vi har samlat information på webbplatsen som kan hjälpa dig och din eventuella familj med att känna dig hemma i Karleby.

På webbplatsen talar vi om internationella proffs. Med det avser vi vem som helst som upplever att de behöver stöd och hjälp med att integrera sig i samhället. För oss är nuvarande eller framtida proffs alla som redan finns här eller som av en eller annan orsak flyttar hit. Hos oss i Karleby är varje invånare värdefull.

Innehållet i My Kokkola har utarbetats tillsammans med erfarenhetsexperter i olika verkstäder under år 2021. Respons och utvecklingsidéer är fortsättningsvis välkomna. Du kan lättast ge oss respons genom att klicka på Ge respons-knappen i sidans nedre kant. Du kan självklart också ta kontakt med oss via Welcome Office.

Talent Coastline Ecosystem

Talent Coastline är ett ekosystem som består av många olika aktörer. Vårt gemensamma mål är att bibehålla livskraften i Österbotten, Mellersta Österbotten och Finland även i framtiden.

I Österbotten och Mellersta Österbotten är sysselsättningssituationen bra, och det finns flera växande företag. Området kommer att behöva arbetstagare. Invandrare, de som redan bor här eller personer som rekryteras från utlandet är en lösning på områdets behov av arbetskraft.

Talent Coastline Employment projektet

För att möta det ovan beskrivna behovet har projektet Talent Coastline Employment skapats. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. I den utvecklar vi tjänster som hjälper internationella proffs att integrera sig och få sysselsättning i Österbotten och Mellersta Österbotten.

TCE-projektet koordineras av Vasa stad, och i det deltar även Karleby stad, språkcentret Linginno vid Vasa universitet, Yrkesakademin och Vamia. Delprojektens resultat framförs också i innehållet för My Kokkola.

Bekanta dig närmare med projektet och dess resultat på TCE-projektets webbplats.

TCE-projektets webbplats www.talentcoastlineemployment.fi (Vasa stad)