Fortsätt till innehållet

Handledning och rådgivning

Vem kan du fråga?

  • Welcome Office Kokkola

    Är du en invandrare, ny i Finland eller planerar du att flytta till Finland?
    Välkommen till Welcome Office Kokkola!
    Oss vågar du fråga!

    Welcome Office
  • Riksomfattande telefontjänster

    InfoFinland upprätthåller en lista över myndigheters och organisationer riksomfattande telefontjänster där du kan fråga om hjälp och råd.

    De riksomfattande telefontjänsterna (InfoFinland)