Fortsätt till innehållet

Samfund och fritid

Tips för att skapa nya kontakter och en meningsfull fritid.

 • Hemstaden genom turistens ögon

  Skulle du se nya saker i din hemstad som en turist? Visit Kokkola har samlat en lista över platser som är värda att se och uppleva samt aktivitetstips.

  Visit Kokkolas tips för fritiden
 • Fritiden i Karleby

  Känner du redan din hemstads möjligheter till friluftsliv eller stadens idrotts- och kulturtjänster? Exempelvis kan du använda biblioteket och museerna gratis. Denna sammanställning innehåller också friluftslederna som staden underhåller samt idrottstjänster inomhus och utomhus.

  Karleby stads tips för fritid

När man flyttar till en ny ort eller ett nytt land kan det ta en lång tid innan man lyckas skapa nätverk. Gå ändå modigt med!

Du kan få nya bekantskap även i

 • hobbyer
 • sällskapsverksamhet
 • frivilligverksamhet
 • mötesplatser med låg tröskel.

Med hjälp av sociala kontakter kan det också bli lättare att lära sig språket och hitta en arbetsplats. På denna sida finns några tips för platser och verksamhet där du kan bekanta dig med nya människor.

Människor gör hemmet.