Fortsätt till innehållet
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.MyKokkola.fi och har upprättats / uppdaterats 26.01.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Omfattas inte av lagstiftningens krav:

 • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. terrängkartor)

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav:

 • Bilagor som producerats med kontorspaket (t.ex. doc, pdf, odt) är inte till alla delar tillgängliga.
 • Textalternativ saknas.
 • Bilderna saknar textalternativ.
 • Videorna saknar textbeskrivningar.
 • Alternativa beskrivningar av länkade bilder eller ikoner saknas.
 • Olika länkar kan ha samma text.
 • Man nämner inte alltid om en länk öppnar en ny flik.
 • Vissa texter har tomma radbyten.
 • Rubriknivåerna är inte strukturerade logiskt på alla sidor.
 • Vissa av länkarnas färger saknar ordentlig konstrast.
 • Informationen och deras förhållanden har enbart delvis förmedlats genom textalternativen.
 • En del av materialet finns inte tillgängligt på alla tjänstens språk.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankett. 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000