Fortsätt till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.MyKokkola.fi och har upprättats / uppdaterats 26.01.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Omfattas inte av lagstiftningens krav:

 • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. terrängkartor)

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav:

 • Bilagor som producerats med kontorspaket (t.ex. doc, pdf, odt) är inte till alla delar tillgängliga.

OBS! Följande tillgänglighetsbrist kommer att updaterats på svenska inom några dagar:

[På Finska:]

 • Toimisto-ohjelmilla (esim. doc, pdf, odt) tuotetut liitetiedostot eivät ole kaikilta osin saavutettavia.
 • Kieliversioissa osa kuvien vaihtoehtoisista teksteistä on eri kielellä kuin kyseinen kieliversio.
 • Vaihtoehtoisia tekstejä puuttuu.
 • Kuvista puuttuu tekstivastineita.
 • Videoista puuttuu kuvailutulkkauksia.
 • Linkitetyistä kuvista tai ikoneista puuttuu vaihtoehtoisia kuvauksia.
 • Eri linkeissä saattaa olla samoja tekstejä.
 • Linkeistä saattaa puuttua maininta, että ne aukeavat uuteen ikkunaan.
 • Teksteissä on tyhjiä rivinvaihtoja.
 • Otsikkotasot eivät etene loogisesti kaikilla sivuilla.
 • Kontrastipuutteita on esimerkiksi linkkien väreissä.
 • Informaatiota ja suhteita on voitu välittää kuvien tekstivastineissa vain osittain.
 • Osa materiaalista ei ole saatavilla kaikilla palvelun kielillä.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankett. 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000