Fortsätt till innehållet

Föreningar och mötesplatser

 • Ehjä ordnar bland annat verksamhet med låg tröskel:

  • grupper
  • läger
  • utfärder
  • kurser
  • evenemang och
  • individuell handledning för ungdomar i enskilda ärenden.

  Målet med verksamheten är att främja integreringen av ungdomar med invandrarbakgrund i samhället och stärka deras sociala nätverk.

  Kontakta oss

  Kontaktuppgifter finns på webbplatsen under Karleby.

  Verksamhetsstället i Karleby

  Långbrogatan 23–25
  67100 Karleby

 • Gemenskapsklubben Silta är en mötesplats för förenings- och frivilligverksamhet, ett vardagsrum och informationscenter för medborgarna.

  Internationella klubben

  • varje onsdag
  • kl. 16–18
  • Gemenskapsklubben Silta
  • Ryövärinkarintie 1, 67200 Karleby

  Gemenskapsklubben Siltas webbplats (på finska)

 • Villa Elba är ett internationellt ungdomscentra på det vackra sommarstugeområdet i Sandstrand.

  Välkommen att bekanta er med den mångkulturella och vänliga servicen i Elba!

  Villa Elbas webplats

 • Koivutupa är en mötesplats för människor i alla åldrar. Till Koivutupa kan man komma med barnen för att leka och pyssla samt för att träffa andra barn och vuxna.

  ”Hit kan du komma till exempel för att läsa dagens tidning eller för att dricka en kopp kaffe. Du kan också komma bara för att samtala och pigga upp dagen. Från köket får man köpa kaffe, saft och bakverk. I köket är det också möjligt att värma upp egen matsäck,” står det på Soites webbplats.

  Koivutupa (Soites webplast)

 • Finlands Röda Kors (FRK) Karleby avdelning ordnar till exempel:

  • vänverksamhet
  • mångkulturell verksamhet
  • kulturvänsverksamhet

  Kontakta oss

  Vänbyrån
  Vagnkarlsgatan 4 B (FRK Loppis),
  67100 Karleby
  tfn 040 044 29 53
  ystava.kokkola(at)gmail.com

  Röda Korsets Karlebyavdelnings webbplats

 • En förening för människor som vill förstå Ryssland, är intresserade av ryska språket eller vill resa till Ryssland.

  Kontakta oss

  tfn 040 962 39 93
  kokkola.venajaseura(at)gmail.com

  Ryssland-sällskapets Karlebyavdelnings webbplats (på finska)

 • [Nedan finns information om föreningen på spanska]

  Asociación Hispano-Americana en Kokkola Cuya finalidad es conectar a toda la gente que tenga en común la lengua española o que desee aprender el idioma y desarrollar nuestras diferentes culturas y tradiciones creando una conexión e intercambio cultural con Finlandia.

  Facebook: @HispanoamericanadeKokkola

 • Hope donerar kläder och saker till mindre bemedlade familjer och familjer som upplevt en kris, och erbjuder stöd för hobbyer och fritidsupplevelser för barn och ungdomar.

  I Hope kan du välja ditt eget sätt att hjälpa:

  • Ge av din tid. Bli frivillig.
  • Donera saker eller kläder.
  • Ge ett penningbidrag.
  • Bli medlem i Hope.
  • Även ditt företag kan hjälpa – kontakta oss.

  Hope Karlebys webbplats och kontaktuppgifter (på finska)

 • Regionens föreningar registreras i Mellersta Österbottens databas, eViljo.

  Webbplatsen för Mellersta Österbottens e-Viljo (webbplatsen endast på finska) 

Gå med i ett idrottslaget

Idrotta själv, delta i föreningsverksamhet eller titta på föreställningar, tävlingar och matcher.

I Karleby finns drygt etthundra idrottsföreningar och föreningar som ordnar motionsverksamhet. Det finns cirka 60 idrottsgrenar.

Idrotts- och motionsurvalet åskådliggjort med ett ordmoln. De populäraste är fotboll, kampsport, självförsvar, friidrott, bowling, dans, gymnastik, innebandy, skidning och skytte osv.

Du kan hitta kontaktuppgifterna för föreningarna i den länkade tabellen nedan eller fråga Welcome Office för mer information.

Se även det mångsidiga utbudet av idrotttjänster och -platser av Karleby stad.

Tabell över idrottsföreningar (PDF, på finska)

Kultur för alla

Karleby stad ordnar tillsammans med andra lokala aktörer mångsidigt kulturprogram för stadens invånare och besökare.

Fråga våra kulturtjänster för mer information om kulturutbudet och hobbymöjligheterna i Karlebyregionen.

Kontaktuppgifter till kulturtjänsterna

Delta och påverka

 • Rådet för kulturell mångfald har som uppgift att främja etniska gruppers integration i Karleby.

  Rådet följer med frågor som anknyter till den kulturella mångfalden och i staden boende gruppers etniska relationer, främjar goda etniska relationer samt ger förslag om, tar initiativ till samt ger utlåtanden i ärenden som anknyter till ovan nämnda.

  Rådet väljs för en tvåårsperiod.

  Rådet för kulturell mångfald (Karleby.fi)

 • Den högsta beslutande makten i Karleby stad utövas av stadsfullmäktige som består av 43 ledamöter. Fullmäktiges uppgifter bestäms i kommunallagen samt i förvaltningsstadgan.

  Stadsfullmäktiges ledamöter väljs genom kommunalval vart fjärde år.

  Valbar i kommunalvalet är en person som

  1. har kommunen som hemkommun,
  2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun och
  3. inte står under förmynderskap (omyndig).

  Hur kan jag ställa upp som kandidat?

  Anvisningar för att ställa upp som kandidat (vaalit.fi) 

Saknar du något väsentligt? – Berätta för oss!

Vilken verksamhet eller organisation vore det bra att nya Karlebybor känner till? 

Berätta för oss

Welcome Office Kokkola