Fortsätt till innehållet

Bashini hade ursprungligen planerat att studera i Storbritannien, dit hon hade ett stipendium. Hon säger dock att hennes önskan var att studera i ett unikt land och därför bestämde hon sig för att fråga sin professor om råd, som rekommenderade Skandinavien och berömde den höga standarden på undervisningen. Intresset väcktes och det slutliga valet blev Uleåborg i Finland. Numera är Bashini en Karlebybo.

Olika sätt och överraskande möten

Bashini upplever att den finska kulturen är väldigt annorlunda jämfört med hennes hemland Sri Lanka, hon säger att hon blev lite förvånad över finländarnas ”tigande” och hur mycket hon anser att människor behöver sitt eget utrymme. Hon tror också att det finns skillnader i ordning och reda, Bashini säger att hon snabbt märkte hur välordnade finländarna är, tågen anländer exakt när de ska och allting sker på ett mycket ordnat sätt. Bashini säger att det tog tid att vänja sig vid den nya kulturen på grund av de ganska stora skillnaderna.

Vid ankomsten till Finland var Bashini tvungen att köpa möbler, den viktigaste på listan var en säng. Hon berättar att hon begav sig till FRK:s loppmarknad där hon direkt hittade en ny säng, men transporten blev en utmaning. Jag hade ingen egen bil, kunde inte bära den, kunde inte få någon transporttjänst den dagen, så vad skulle jag göra? Av en lycklig slump var en man med bil och släpvagn på ärenden vid samma tid. När han hörde att Bashini bor i samma riktning, erbjöd den här okända personen sin hjälp och lovade att transportera sängen dit, önskan att hjälpa var uppriktig, eftersom mannen inte ens accepterade betalning. Bashini minns att det här var ögonblicket då hon insåg att, förutom att vara tyst och behöva sitt eget utrymme, människor här är genuint omtänksamma och vänliga.

Klimatet har tagit lite tid att vänja sig vid

Bashini anlände till Finland i slutet av augusti, när hösten redan var i full antågan. Hemma i Colombo lever man i heta temperaturer året runt, så upplevelsen av kallt väder var helt ny och överraskande. Hon säger att hon inte riktigt hade räknat med eller förberett sig på klimatet.  Dent kalla vädret och känslan av att frysa var ny och aldrig tidigare upplevd, och upplevelsen var mycket mer intensiv än hon någonsin hade kunnat föreställa sig säger hon. Årstidernas växling var också ny. På sommaren är det ljust hela tiden, runt midsommar är det ljust dygnet runt, medan vintern är raka motsatsen med konstant mörker och nästan inget solsken. Hon säger ofta att hon tycker att finländarna även rör sig i samma takt som årstiderna, som om människorna är ett med naturen och förändras i samma takt som årstiderna, i sommar, höst, vinter och vår.

Från Uleåborg till Karleby

Bashini utexaminerades från Uleåborgs universitet 2021. Efter studierna fortsatte det att gå smidigt och hon fick anställning vid Uleåborgs universitet. Fästmannen emellertid bodde i Karleby. Den ständiga pendlingen mellan Uleåborg och Karleby började så småningom bli onödigt betungande, och de kom fram till att det var en ohållbar lösning i längden att bo på olika platser. Bashini säger att beslutet att flytta till Karleby inte togs lätt, att flytta till en ny plats är alltid ett stort beslut och därför tycker hon att det var värt att överväga det från många olika synvinklar. Så småningom fattades dock beslutet och Bashinis flyttbil åkte till brudgummen i Karleby. För närvarande studerar hon vidare inom företagsekonomi och studerar flitigt finskan.

Hux flux till Welcome Office

Bashini hörde talas om Welcome Office av sin fästman och bestämde sig för att gå dit för att få råd och ta reda på vad Karleby hade att erbjuda. Hon säger att Welcome Office har hjälpt till med bland annat nätverkande och att bygga relationer, vilket enligt Bashini är oerhört viktigt för att integreras och trivas på en ny plats. Hon säger att hon inte kände någon när hon kom hit, men genom Welcome Office har hon träffat många människor och fått många nya vänner.

”Att skaffa nya vänner och skapa nätverk hjälper dig att anpassa dig till en ny ort. Sociala relationer är verkligen viktiga för sitt välbefinnande, och om man inte har någon, är det lätt att känna sig utanför. Welcome Office International Kokkola Day var ett fint evenemang som gav mig möjlighet att få nya vänner. Jag hoppas att liknande evenemang som detta återkommer. Jag tror att det finns ett behov av sådana evenemang i Karleby.”

Manushi Bashini  

Welcome Office International Kokkola Day

Welcome Office ordnade det första internationella Kokkola Day -evenemanget i maj 2022. Programmet arrangerades på flera språk och ett brett deltagande från olika kulturella bakgrunder välkomnades. International Kokkola Day inleddes med ett seminarium i stadshuset där en översikt över utvecklingen av Karlebys mottaglighet presenterades. Därefter följde en föreläsning om mångkulturalism av experten Melody Karvonen med titeln ”Nycklar till kulturell känslighet i möten och arbete”. Dagens program innehöll även rundvandringar på engelska och en introduktion till den Gammelstaden Neristans historia. Evenemangsdagen kröntes med en informell kvällsträff på huvudbiblioteket, där man förutom det planerade programmet även smakade på traditionella ukrainska delikatesser.

”Programmet skapades och genomfördes till stor del av frivilligarbetare från Welcome Office. Vi har en grupp aktiva människor som är beredda att kasta sig och presentera den mångsidiga kulturen i Karleby på scenen. De förberedde till exempel en modevisning med fantastiska traditionella dräkter från olika kulturer och mycket vackra musikaliska framträdanden. Centria-kören var också med”, säger invandrar koordinator Marianne Leimio-Seppä.  

Bashini var med och organiserade den första International Day, evenemanget som i alla avseenden får mycket beröm av henne. Hon anser att dessa evenemang är viktiga eftersom de ger möjlighet att träffa andra människor som flyttat till Karleby från andra håll, vilket i sin tur ger kamratstöd. Man får också chansen att få nya vänner, bilda nätverk och lära sig nya saker om andra kulturer och dela med sig av sin egen kultur. Bashini önskar innerligt att fler sådana evenemang skulle kunna anordnas.