Fortsätt till innehållet

Emmanuel, som kommer från Nigeria, kom i tiderna till Karleby på grund av sina studier. Emmanuel berättar att hans bror hade studerat i Karleby före honom och att han tack vare brodern hade en viss uppfattning om hur Finland var och vilken typ av plats han skulle komma till innan han kom hit. Han har bott i Karleby i tretton år.

När Emmanuel började studera i Karleby var studierna ännu gratis. Han berättar att hans familj inte var särskilt välbärgad och att möjligheten att studera utomlands förmodligen inte skulle ha annars funnits. Hans högsta önskan, både då och nu, är att få ett normalt och bra liv. Ett eget hem, mat, kläder och kärlek. Ett enkelt och tryggt liv för sig själv och sina närmaste.

Finland är ett tryggt land

Emmanuels hemstad i Nigeria var Lagos, med en uppskattad befolkning på omkring 14 miljoner invånare.

Livsrytmen i Lagos är naturligtvis mycket annorlunda än i den lilla staden Karleby med liten folkmängd. Enligt honom råder det alltid stort kaos och förvirring i Lagos, och det är inte lätt att sköta sina dagliga sysslor, och saker och ting har inte organiserats särskilt väl. Emmanuel berättar att lokalbefolkningen säger att även om Lagos är kaotiskt har folket förblivit välkomnande och varmhjärtade. Finland, konstaterar han, är i praktiken raka motsatsen, där det råder en mycket strikt ordning och överenskomna regler följs noggrant. Han förmodar att det kanske är den tydliga ordningen och den strikta efterlevnaden av reglerna som bidrar till en känsla av trygghet och säkerhet.

”Den här ordningen, allting här är så otroligt systematiskt. Så systematiskt att det ibland till och med känns lite skrämmande. Allting går alltid rättvist och nästan helt enligt reglerna. Denna stabilitet förvånade mig då, och även efter alla dessa år förvånar och gläder den mig fortfarande. Jag har märkt att finländarna älskar regler och att de älskar regler i precis allting.”

Emmanuel Isong

Tåget anländer när det ska, och om det inte gör det informeras du om det. Emmanuel tycker att detta är otroligt och säger att han ofta har undrat om det är just därför saker och ting är så välordnade och fungerar så bra.

”I Karleby är det lugnt och tyst, det är roligt. Ibland, när jag åker till Helsingfors, tänker jag: ”Vilken röra. Inte som den jag har upplevt i Lagos. Vi som är hemma där, har ett talesätt som säger att Lagos kommer i tur näst efter helvetet. Där är kaos. Helsingfors är litet i jämförelse. Fast nu när man är van vid Karleby känns även Helsingfors som ett virrvarr. I Karleby är det bra att vara ”

Olika slags sammanträffanden

Emmanuels bror hade redan berättat för honom om de olika sederna här jämfört med i Nigeria. Han hade bland annat sagt att man i Finland inte brukar prata med människor som man inte känner. Den nigerianska kulturen är raka motsatsen, man pratar med alla, överallt och ställer en massa frågor, särskilt om den andra personen kommer någon annanstans ifrån. Därför tyckte han till en början att det var konstigt att folk inte pratar med varandra till exempel i hissarna och på joggingbanan.

I Nigeria, till exempel, talar man till lärare och äldre människor på ett mycket formellt sätt och det anses vara respektlöst att dua. Han blev till exempel förvånad över att lära sig att läraren kallas vid sitt förnamn, vilket har varit lite svårt för honom att lära sig, och även efter så många år har det inte varit lätt att lära sig hur man duar.

Emmanuel har erfarit att finländarna är till en början lite distanserade och att det tar lite tid att lära känna dem. Men han säger att när den första fasen väl är över och ”glaset är krossat” börjar det hända saker. Han säger att finländarna är mycket varma människor och när man väl lär känna dem blir det en riktig vänskap. Han säger också att han har lärt sig att om man säger något så menar man det. En gång en vän, alltid en vän.

Kärlek, ett eget hem och ett jobb

När Emmanuel avslutade sina studier flyttade hans fru från Nigeria till Karleby. De bildade familj och till familjen hör nu två barn. Han säger att allt är bra och att det fundamentala är i ordning. Det finns kärlek i familjen, de har ett eget hem och jobb. Emmanuel arbetar för närvarande som svetsare och försörjer sin familj. Förutom sitt svetsarjobb arbetar han för ett danskt företag som mjukvaruingenjör, eftersom han trots sina ansträngningar ännu inte har hittat ett fast jobb i Karleby.

Emmanuel lovordar ett jämlikt samhälle

Emmanuel uppskattar den grundtrygghet som Finland erbjuder, till exempel sjukvården, i Nigeria var grundläggande sjukvård inte alls en självklarhet.

”Jag kommer ihåg mitt första tiders besök på hälsovårdscentralen. Jag väntade i lobbyn på min tur till läkarmottagningen, där jag fick sällskap av en mycket välklädd herre. Jag blev ganska förvånad, när jag först kallades till läkarmottagningen och den där mannen blev kvar där och vänta på sin tur. Jag blev dessutom förvånad över att vi båda behandlades av samma läkare! Det var rent ut sagt surrealistiskt. Det var då jag på ett konkret sätt förstod den jämlikhet som råder här, den här mannen och jag var i den situationen lika mycket värda som människor. På väg ut såg jag denna välklädda man som åkte i väg på cykel och fick höra att han var en mycket viktig kommunledare. Jag kunde inte tro att den här viktiga mannen gick på läkarmottagningen efter mig, att vi behandlades av samma läkare och att den här viktiga mannen sedan cyklade.  I Nigeria skulle detta helt enkelt inte vara möjligt. Där skulle en så viktig man ha åkt till en privat läkarmottagning i en bil med chaufför, och han skulle definitivt inte ha behövt vänta på sin tur.”

Emmanuel säger att han ibland undrar hur livet här kan vara så annorlunda. Nigeria är rikt på värdefulla naturresurser som olja, litium och guld. Trots det tycker han att de flesta människor där har nästan ingenting. Finland har ingen olja eller andra stora naturresurser och ändå tycker han att här finns allt. Emmanuel säger att han har upptäckt, att i Finland är alla människor lika värdefulla och alla har samma rättigheter.

Welcome Office – med låg tröskel

Welcome Office Kokkola är Karleby stads informations- och rådgivningstjänst i invandrings- och integrationsfrågor. I tjänsten kan du ställa frågor om t.ex. myndighetsfrågor, om att få jobb och om arbetsliv, om studier eller om andra frågor som du kan ställas inför i det nya samhället. Welcome Office betjänar för närvarande på finska, engelska och ryska. Vid behov är det också möjligt att anlita en tolktjänst. Welcome Office-tjänsterna är gratis och stöds av arbets- och näringsministeriet.

”Vi erbjuder kunderna vägledning och råd om hur man till exempel bosätter sig i Karleby. Det kan handla om tillstånds- och stödfrågor, språkkurser, hobbyer, jobbsökning eller vilken annan vägledning som helst som kunden behöver. Welcome Office välkomnar alla invandrare, oberoende av deras bakgrund.”

Marianne Leimio-Seppä, invandringskoordinator

Du kan kontakta oss via telefon, sms-meddelande eller e-post. Welcome Office är tillgängligt på vardagar på telefonnumret 050 409 5620 eller via e-post welcome.office@kokkola.fi. Servicepunkten finns på andra våningen i Karleby bibliotek, öppettiderna här