Fortsätt till innehållet
Ung knvinna och pojke som fikar utomhus i ett kafé.

Stöd för integration

Arbetsplatssvenska – skräddarsydd språkutbildningför arbetstagare

TE-tjänster ordnar språkträning som skräddarsys enligt företagets och utbildningsdeltagarnas behov.

Målet med arbetsplatsfinska är att främja företagets personal med utländsk bakgrund att klara av sina arbetsuppgifter på finska.

Läsa mer om Arbetsplatssvenska och Arbetsplatsfinska på tjänsten Suomi.fi

Fråga om utbildningen i finska och svenska för arbetsplatsen från TE-tjänster.

TE-tjänster – Työmarkkinatori Mina e-tjänster

Tillväxt med hjälp av internationella arbetstagare – tjänster som stöder integration

Det är nu möjlight att få konkret hjälp och ekonomiskt stöd för att omplacera medarbetare som rekryteras från utlandet.

Läsa mera om stödet och låt oss veta vad ditt företag skulle behöva

Undvik dessa fallgropar

International talents talk about the need for work force and how we might lower the motivation to learn the language by accident. Hoppa över video: International talents talk about the need for work force and how we might lower the motivation to learn the language by accident.