Fortsätt till innehållet

Lokala tjänster

Welcome Office betjänar även arbetsgivarna!

Welcome Office betjänar även arbetsgivarna! 

I Welcome Office kan vi exempelvis hjälpa till med följande saker: 

  • uppehållstillstånd
  • att bosätta sig i Karleby och Mellersta Österbotten
  • ordna språkstudier
  • planering av en internationell rekryteringsprocess

Kontakta oss och berätta om din situation, så hittar vi en lösning tillsammans! 

Welcome Office kontaktuppgifter

Riksomfattande tjänster

Migris servicenumret för arbetsgivare (Migri)

Other Services for Entrepreneurs

Se andra företagartjänster (karleby.fi)