Fortsätt till innehållet

Språkutbildare och språkkurser i Karlebyregionen

Vilket är det lämpligaste sättet att studera för dig?

Dagliga studier eller vid sidan av arbetet

 • Förberedande utbildning för vuxna invandrare – KPEDU (Mellersta Österbottens utbildningskoncern), Mellersta Österbottens medborgarinstitut (Kelviå)

  Grundkurs

  • Finska med början från kunskapsnivå 0 (eller under A1.1)
  • Närundervisning fem dagar i veckan, fem lektioner dagligen (25 h/vecka).
  • Därutöver dagliga distansuppgifter som görs hemma (cirka 2 h/dag).
  • Den studerande har möjlighet att få yrkeskunskap parallellt med språkstudierna, bland annat i följande examen/examensdelar: yrkesexamen inom fostran och handledning, att arbeta som personlig assistent eller inom hjälp och omsorg.
  • Efter utbildningen är det möjligt att söka till yrkesutbildning genom kontinuerlig ansökan.

  Mer information om Grundkursen och anmälning (KPEDU, endast på finska)

   

  Grundkurs

  • Finska med början från kunskapsnivå A2.1
  • Närundervisning fem dagar i veckan, fem lektioner dagligen (25 h/vecka).
  • Därutöver dagliga distansuppgifter som görs hemma (cirka 2 h/dag).
  • Deltagande i allmän språkexamen på mellannivå (YKI) betalas för den studerande (om hens kunskap är på den nivå som krävs).
  • Den studerande har möjlighet att få yrkeskunskap parallellt med språkstudierna, bland annat i följande examen/examensdelar: yrkesexamen inom fostran och handledning, att arbeta som personlig assistent eller inom hjälp och omsorg.
  • Efter utbildningen är det möjligt att söka till yrkesutbildning genom kontinuerlig ansökan.

  Mer information och anmälning (KPEDU, endast på finska)

 • Språklinjen – Kvarnen, Kronoby medborgarinstitut

  Kurser i finska

  • Nybörjarkurs – nivå A0–A2.1
  • Fortsättningskurs 1 – nivå A2.1–B1.1
  • Fortsättningskurs 2 – nivå A2.2–B1.2
  • Fortsättningskurs 3 – nivå B1.1–B2.1

  Kurser i svenska (svenska/Swedish)

  • Kurs i läs- och skrivkunskap – nivå 0–A2
  • Nybörjarkurs – nivå 0–A2
  • Fortsättningskurs – nivå A2–B2

  Studierna

  • Språklinjen erbjuder heltids- eller deltidsstudier i svenska eller finska på nybörjar- och fortsättarnivå.
  • Kurserna startar i augusti och avslutas i maj.
  • Studierna pågår måndag till fredag kl. 9–14. (5 timmar i skolan och 2 timmar hemarbete per dag).
  • Du kan också kombinera studierna med kvälls- eller deltidsjobb.
   Studierna på språklinjen är gratis Eleverna betalar sina böcker själv.
  • Du kan också delta självständigt i kurserna utan stöd av TE-byrån, varvid undervisningen är under 20 h i veckan.

  Fråga mer eller sök till språklinjen

  Mer information och anmälning till språklinjen (Kvarnen)

 • Arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska – skräddarsydd språkutbildningför arbetstagare

  Din arbetsgivare kan vilja stödja dina språkstudier vid sidan av arbetet. Din arbetsgivare kan möjligtvis ordna språkträning som anpassar till arbetsplatsen.

  I utbildningen fokuserar innehållet i språkundervisningen till exempel på den yrkesterminologi som behövs i arbetsuppgifterna, kommunikationssituationer i arbetet, kundbetjäningssituationer eller till exempel företagets arbetarskyddsmaterial eller annat material.

  Utbildning i arbetsplatsfinskan finansieras gemensamt av arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen.

  Din arbetsgivare kan fråga om språkutbildningar av TE-tjänsterna. TE services Mina e-tjänster hittar du på Jobbmarknad.

  Läs mer om Arbetsplatsfinska-utbildningen på Jobbmarknad

Självständiga språkkurser (kvällstid)

 • Karlebynejdens institut

  Suomen mestari 1 (Mästare i finska 1) nybörjarkurs

  • Kursen är lämplig för dig som kan läsa och skriva med latinska alfabetet (västerländska)
  • Lärobok: Suomen mestari 1, lärobok i finska för vuxna. Kunskapsnivå A1.

  Suomen mestari 2 (Mästare i finska 2) fortsättningskurs

  • Kursen är en fortsättning på nybörjarkursen.
  • Målet är att ge utökad kunskap i behärskande av finska språkets strukturer och meningar.
  • Tidigare studier i finska är nödvändiga.
  • Lärobok: Suomen Mestari 2. Kunskapsnivå A2–B1.

  Fortsättningskurs i finska

  Kursen baserar sig på innehållet i Suomen mestari 3. (Inte för nybörjare). Vi går igenom valda delar av grammatiken: konditionalis, passiv, imperativ m.m. Vi bekantar oss dessutom med användning av talspråk genom att träna olika talsituationer. Kopierat material.

  Häng med 1 / nybörjarkurs i svenska

  Under kursens gång bekantar vi oss med grundstrukturerna i svenska språket och med ett ordförråd som är behövs i det dagliga livet. Vi börjar från början och du behöver inga tidigare kunskaper för att delta i kursen.

  Lärobok: Häng med 1. Färdighetsnivå A1.

  Trevligt att träffas / diskussionskurs i svenska

  Ingen lärobok behövs. Färdighetsnivå A1-A2.

  Mer information och anmälning (Karlebynejdens institut)

 • Kpedu

  • Från nybörjare till längre hunna, enligt gruppens behov
  • 2 kvällar/vecka
  • Nya grupper startar vanligen i augusti och januari
  • Du betalar en liten självriskandel för kurserna (deltagaravgift)

  Mer information om verksamheten och anmälningar

  Elisa Märsylä, elisa.marsyla(@)kpedu.fi tlf 044 725 0893

  Kirsi Mikkola, kirsi.mikkola(@)kpedu.fi tlf. 0358 44 725 0878

Språkkurser online

 • SIMHE språkkurser i finska och svenska online

  SIMHE -projektet (Supporting Immigrants in Higher Education) vid Vasa universitet erbjuder ett stort utbud av finska och svenska språkkurser läsåret 2022-2023.

  Dessa är gratis onlinekurser, organiserade dagtid.

  Kurserna vänder sig till alla som vill förbättra sina språkkunskaper i finska eller svenska. Alla är välkomna att söka till de öppna kurserna: du behöver inte vara student vid Vasa universitet.

  Mer information om SIMHE studier på Vasa Universitetets webbplatsen (På finska och på engelska)

Integrationsutbildning och studier på egen hand i finska eller svenska

Om du nyligen har flyttat till Finland kan du ha rätt till integrationstjänster. Vanligen ingår språkstudier i integrationstubildningen.

Ifall du är en arbetslös arbetssökande i integrationsutbildningen och vill studera finska eller svenska på en kurs som inte ordnas av TE-byrån ska du komma överens om studierna med TE-byrån eller kommunförsöket innan kursen börjar.

Du kan endast få stöd för studier på egen hand ifall

 • kursen omfattar minst 20 timmar studier i veckan,
 • ni har kommit överens om studierna i din integrationsplan och
 • du har fått medgivande av TE-byrån att påbörja kursen.

Ifall du funderar på om du kan komma med i integrationsutbildningen kan du fråga det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen.

Sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen – Kundtjänsternas kontaktuppgifter

När jag hörde en person, som var hemma från samma land som jag, tala perfekt finska, då visste jag att också jag kan lära mig.

Serah, ordförande för rådet för kulturell mångfald i Karleby