Fortsätt till innehållet

Arbetstillstånd och arbetsrätt

Ska du anställa en person som inte har finskt medborgarskap? Observera dessa saker.

Innan rekrytering från utlandet

Innan internationell rekrytering påbörjas ska arbetsgivaren försäkra sig om att den behövliga arbetskraften inte kan fås i Finland. Det är enklast att annonsera om en ledig arbetsplats till exempel på webbplatsen TE-tjänster eller med hjälp personaltjänsteföretag.

 • Arbetsgivaren har skyldighet att kontrollera en utländsk arbetstagares arbetsrätt för arbetet i fråga. Därtill ska arbetsgivaren anmäla till TE-byrån och arbetstagarnas representant på arbetsplatsen när arbetsgivaren anställer en arbetstagare som inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Anmälan behöver inte göras om arbetstagaren är familjemedlem till en medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Anmälan ska i första hand göras i e-tjänsten för arbetsgivare, Enter Finland.

  Även en huvudentreprenör eller -utförare som verkar i Finland ska förvissa sig om att arbetstagare som arbetar för en utländsk arbetsgivare har arbetsrätt ifall de arbetar som entreprenör eller underentreprenör eller som hyrd arbetskraft.

  Arbetsgivaren ska bevara information om lönesubvention för utländska arbetstagare och deras arbetsuppgifter i fyra år efter att arbetsförhållandet har upphört så att arbetarskyddsmyndigheten vid behov kan kontroller uppgifterna.

  Om tillståndet ännu inte finns ska arbetstagaren ansöka om det. Det är en bra idé att ansöka om tillstånd omgående, eftersom handläggningen kan ta lite tid. Du kan hjälpa den anställde att ansöka eller begära tillfällig information om tillståndsprocessen.

  Arbetsgivarens EnterFinland

  Rekrytering av utländska arbetstagare

 • Fråga den arbetssökande själv först.

  Uppgifterna finns på baksidan av uppehållskortet. I uppehållstillståndet framgår också vilken typ av arbete en anställd kan utföra och hur många timmar i veckan han eller hon får arbeta.

  Du kan fråga om tillfällig information om arbetstillståndsprocessen i Migrationsverket. Om en person är asylsökande kan Migri inte lämna information om sin rätt att arbeta.

  Servicenumret för arbetsgivare (Migrationsverket)

  Källa: Migrationsverket

Bra att veta

 • I Finland kräver vissa yrken att en myndighet erkänner yrkeskvalifikationerna, legitimerar yrkesrättigheter eller registrerar en skyddad yrkesbeteckning.

  Arbetsgivaren kan be sin nya anställda att framföra officiella intyg och intyg över yrkeskvalifikationer.

  I de flesta fall kan arbetsgivaren också få den här informationen direkt från myndighetens register. En behandlingsavgift tas ofta ut för begäran om information.

  En person som genomfört sin examen i ett annat land ska själv skaffa ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer från utbildningsstyrelsen eller andra myndigheter innan arbetet i Finland kan inledas.

  Källa: Handbok för internationell rekrytering, Business Finland

   

  Register för yrkeskvalifikationer och myndigheter

  Länkarna öppnar i en ny flik

  Registren över yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården JulkiTerhikki

  Utbildningsstyrelsen – Erkännande av examina 

 • Med ett uppehållstillstånd för studerande har man obegränsad rätt att arbeta, om arbetet ingår i studerandens examen. Det betyder att arbetet måste bestå av en arbetspraktik eller ett slutarbete. Studeranden har även begränsad rätt att förvärvsarbeta.

  • Under terminerna får studeranden arbeta i genomsnitt 30 timmar per vecka.
  • Antalet arbetstimmar per vecka är inte begränsat. Studeranden kan under terminen dela in sitt arbete i lämpliga perioder så att man i genomsnitt arbetar 30 timmar i veckan.

  Uppehållstillstånd för studier (Migri) 

 • I vissa fall kan man arbeta även utan uppehållstillstånd. Arbete utan uppehållstillstånd kan vara möjligt till exempel när man utför vissa uppgifter, kortvarigt arbete eller arbete med stöd av en inbjudan i högst 90 dagar. Läs närmare anvisningar om de olika situationerna på migrationsverkets (Migris) sidor.

  Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd (Migri)

 • Man får förvärvsarbeta inom tre eller sex månader (3/6 mån.) från det att man sökt asyl. 

  • Gränsen är tre månader om man framfört ett giltigt och äkta pass eller något annat resedokument för myndigheterna. 
  • Gränsen är sex månader om man inte framfört ett resedokument. 

  En asylsökandes rätt att arbeta (Migri) 

 • Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd varierar beroende på grunderna till det första uppehållstillståndet. Det är viktigt att ansöka om fortsatt tillstånd i god tid innan det föregående tillståndet upphör att gälla.

  Läs mer om rätten att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd (Migri) 

Welcome Office betjänar även arbetsgivarna!

I Welcome Office kan vi exempelvis hjälpa till med följande saker:

 • uppehållstillstånd
 • att bosätta sig i Karleby och Mellersta Österbotten
 • ordna språkstudier
 • planering av en internationell rekryteringsprocess

Kontakta oss och berätta om din situation, så hittar vi en lösning tillsammans!

Welcome Office