Fortsätt till innehållet
 • Vad?

  Stöd för små och medelstora företag för anskaffning av tjänster som stöder integration

  • Tjänster som stöder integration i anslutning till invandring
  • Boendearrangemang
  • Stöd för den rekryterade personens make/maka

  För vem?

  • För små och medelstora företag i Finland (Mellersta Österbotten och Österbotten utgör ett av pilotområdena)
  • Företaget har rekryterat en utländsk person för minst ett år och personen har fått ett arbetstillstånd.
  • Företaget har inte fått offentligt finansiellt stöd för tjänster som stöder integration tidigare.

  När?

  • Tjänsten inleds i början av 2022 och kan användas till våren 2023.

  Vem betalar?

  • Kokka betalar 80 % av tjänsterna, dock högst 5 000 €.

  Vem ordnar?

  • Projektet Kokka kohti Suomea (ESF) finansierar tjänsten
  • Tjänsteproducenten är Finland Relocation Services

  Mer information från hemsidorna för finansieringen www.kohtisuomea.fi

 • Med hjälp av Talent Explorer-finansiering kan du anlita en internationaliseringsexpert för att få ny information och kunskap om målmarknaden och avancera ditt företags affärsverksamhet på en ny marknad. Den anställda personen kan till exempel vara en utländsk examinand från ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland eller en studerande som är i slutfasen av sina studier och har internationell kompetens eller kunskap om målmarknaden. This person must have international expertise and/or knowledge of your target market. Den Talent Explorer-finansiering vi beviljar är ett bidrag som ditt företag inte behöver betala tillbaka senare.

  Till vem?

  • För små och medelstora företag

  How much?

  • Maximal 20 000 €, 50 procent om lönesumman (6 – 12 kk)

  Läsa mera

  Talent Explorer -finansiering (Business Finland)