Hyppää sisältöön

Oletko palkkaamassa henkilöä, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta? Huomioi nämä asiat.

Ennen rekrytointia ulkomailta

Ennen kansainvälisen rekrytoinnin aloittamista työnantajan on varmistettava, ettei hänen tarvitsemaansa työvoimaa löydy Suomesta. Tämä onnistuu helpoiten ilmoittamalla avoin työpaikka esimerkiksi Te-palvelujen sivustolla.

 • Työnantajalla on velvollisuus tarkistaa ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeus kyseiseen työhön. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava TE-toimistolle ja työntekijöiden edustajalle työpaikalla, kun työnantaja palkkaa työntekijän, joka ei ole EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä on EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti työnantajan Enter Finland -palvelussa.

  Myös Suomessa toimivan pääurakoitsijan tai pääteettäjän on varmistettava ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden työnteko-oikeus, jos nämä työskentelevät urakointi- tai aliurakointityössä tai vuokratyövoimana.

  Työnantajan tulee säilyttää toimipisteessä tiedot palkkatuista ulkomaalaisista työntekijöistä sekä heidän tehtävistään neljä vuotta työsuhteen päättymisestä niin, että työsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa tiedot.

  Jos lupaa ei vielä ole, työntekijän on haettava sitä. Lupa kannattaa laittaa hakuun heti, sillä käsittely voi kestää. Voit auttaa työntekijää hakemisessa tai kysellä väliaikatietoja lupaprosessista.

  Työnanatajan EnterFinland

  Ohjeita ulkomaalaista työntekijää palkatessa (TE-palvelut.fi)

 • Kysy ensisijaisesti työtä hakevalta henkilöltä itseltään.

  Tieto löytyy oleskelulupakortin kääntöpuolelta. Oleskeluluvassa ilmenee myös, millaista työtä työntekijä voi tehdä ja kuinka monta tuntia hän voi viikossa työskennellä.

  Voit kysyä väliaikatietoja työlupaprosessista Migristä. Jos henkilö on turvapaikanhakija, Migri ei voi antaa tietoja hänen työnteko-oikeudestaan.

  Migrin puhelinpalvelu työnantajille

  Lähde: Migri

Hyvä tietää

 • Suomessa joidenkin ammattien harjoittamiseen tarvitaan viranomaisen ammattipätevyyden tunnustaminen, ammattioikeuden laillistus tai nimikesuojauksen rekisteröinti.

  Työnantaja voi pyytää uudelta työntekijältä viralliset todistukset ja ammattipätevyystodistukset nähtäviksi.

  Useimmissa tapauksissa työnantaja voi saada tiedon myös suoraan viranomaisen rekisteristä. Tietopyynnöstä seuraa usein käsittelymaksu.

  Ulkomailla tutkinnon suorittaneen henkilön tulee itse hakea muualla suoritetulle tutkinnolle tai muulle ammattipätevyydelle tunnustamispäätös Opetushallitukselta tai multa viranomaiselta, ennen kuin työ Suomessa voidaan aloittaa.

  Lähde: Kansainvälisen rekrytoinnin opas, Business Finland

  Ammattipätevyysrekistereitä ja viranomaisia

  Linkit aukeavat uuteen välilehteen

  Terveydenhuollon ammattihenkilöstön JulkiTerhikki

  Opetushallitus – Tutkintojen tunnistaminen

 • Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ilman rajoituksia työtä, joka liittyy opiskelijan tutkintoon. Tutkintoon liittyvää työtä ovat työharjoittelu ja lopputyön tekeminen. Lisäksi opiskelija saa tehdä ansiotyötä rajoitetusti.

  • Opiskelija voi työskennellä keskimäärin 30 tuntia viikossa lukukauden aikana.
  • Tuntimäärää ei ole rajoitettu viikkotasolla. Työt voi jaksottaa lukukauden aikana tilanteen mukaan siten, että opiskelija työskentelee keskimäärin 30 tuntia viikossa.

  Opiskelijan oleskeluluvat (Migri)

 • Tietyissä tapauksissa töitä voi tehdä myös ilman oleskelulupaa. Työskentely ilman oleskelulupaa voi olla mahdollista esimerkiksi tietyissä tehtävissä, lyhytaikaisesti tai kutsun nojalla enintään 90 päivää. Katso tarkemmat ohjeet eri tilanteisiin maahanmuuttoviraston (Migri) sivuilta.

  Työnteko ilman oleskelulupaa (Migri)

 • Ansiotyötä saa tehdä kolmen tai kuuden kuukauden (3/6 kk) kuluttua siitä, kun on hakenut turvapaikkaa.

  • Raja on kolme kuukautta, jos on esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle.
  • Raja on kuusi kuukautta, jos ei ole esittänyt matkustusasiakirjaa.

  Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus (Migri)

 • Oikeus jatkaa työntekoa jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana vaihtelee ensimmäisen oleskeluluvan perusteen mukaan. Jatkolupaa oleskeluoikeuteen on tärkeä hakea hyvissä ajoin ennen edellisen päättymistä.

  Lue lisää työnteko-oikeudesta jatkoluvan käsittelyn aikana (Migri)

Welcome Office palvelee myös työnantajia!

Welcome Officessa voimme auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • oleskeluluvat
 • kansainvälinen rekrytointiprosessi
 • asettautuminen Kokkolaan ja Keski-Pohjanmaalle
 • työntekijöiden arjen asiat ja vapaa-aika
 • suomen ja ruotsin kielen opiskelun järjestäminen

Ota yhteyttä ja kerro tilanteestasi niin keksitään ratkaisu yhdessä!

Welcome Office