Fortsätt till innehållet

Tidsenlig utbildning

I Karlebyregionen hittar du tidsenlig högskoleutbildning.

Campusområdet

Campusområdet ligger bara ett stenkast från järnvägsstationen och stadskärnan. Inom Campusområdet finns

  • universitetscentret Chydenius
  • yrkeshögskolan Centria
  • Mellersta Österbottens sommaruniversitet
  • yrkesutbildning vid Mellersta Österbottens utbildningskoncern (Kpedu).

I Karleby hittar du till exempel forskning inom kemiteknik som har fått internationell erkänsla, den mest internationella yrkeshögskolan i Finland, flexibla studiestigar som möjliggör fortlöpande inlärning utgående från din livssituation och dina behov gällande arbetslivet. Campusområdet ligger också nära Kokkola Industrial Park och andra företagskoncentrationer.

Var och när man ska sökä studier (InfoFinland)

Välkommen att studera i Karleby!

Kyle from KPV and Centria presents Kokkola and welcomes new students. Hoppa över video: Kyle from KPV and Centria presents Kokkola and welcomes new students.