Fortsätt till innehållet

Hjälp med arbetssökande

Du måste registrera dig som arbetssökande på TE-tjänsters E-tjänster eller i TE-kontoret omedelbart om du blir arbetslös.

Anmäl dig även om du blir permitterad, din utbildning upphör eller ditt lönesubventionerade arbete upphör.

Also register if you are laid off, your training ends or your wage-subsidised job ends.

Du får arbetslöshetsersättning endast under den period som din status som arbetssökande är aktiv.

InfoFinland – Om du blir arbetslös