Fortsätt till innehållet

The high quality public health care services in Kokkola make you feel safe on Kokkola region.

Finland has affordable public health services for everyone who lives permanently in the country.

Vad är Soite?

Offentliga hälsovårdstjänster i Karlebyregionen ordnas av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.

Central Ostrobothnia Federation on Municipalities for Social and Health Care Services logo

Om du blir sjuk

  • Om möjligt, uträtta ärenden elektroniskt (Soite – e-tjänster)
  • Kontakta först din egen hälsostation. Från din lokala hälsostationen kan få råd och instruktioner för din situation om situationen inte kräver ett besök hos läkare eller sjuksköterska. Om de tror att du behöver träffa en läkare eller sjuksköterska kommer en tid att bokas till dig.
  • På kvällarna och under veckosluten håller hälsostationerna stängt. Då behandlas akuta sjukdomsfall på samjouren. Barn under 16 år har en egen barnakuten.
  • Nödnumret i Finland är 112. Ring nödnumret i en brådskande nödsituation när liv, hälsa, egendom eller omgivning är i fara.
  • I nödsituationer får du vård även om du inte har hemkommun i Finland. Det är möjligt att vårdkostnader tas ut efteråt.
Soite kontaktuppgifter (Soite.fi)

Övriga hälsovårdstjänster

Därtill erbjuder arbetsgivare företagshälsovård för sina arbetstagare.

Du kan även använda privata hälsovårdstjänster.

Studerande

I Finland tillhandahåller YTHS hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Om du håller på att avlägga en examen vid ett finländskt universitet eller en finländsk högskola, har du rätt att använda tjänster inom studerandehälsovården. Först ska du betala hälsovårdsavgiften till FPA.

Läsa mera om hälsovårdavgift för högskolestuderande (Fpa)

Graviditet och förlossning

Finland har goda hälsovårdstjänster för gravida kvinnor och små barn.

När du upptäcker att du är gravid, kontakta rådgivningsbyrån för mödravård eller en familjecentral i din kommun.

Soites mödra- och barnrådgivningarna (Soite)