Fortsätt till innehållet

En stad i lagom storlek

Avstånden i Stamkarleby är korta. Du kan ta dig till många platser till fots eller med cykel.

Om resan känns för lång att cykla, trafikerar kollektivtrafiken till Kelviå, Lochteå och Ullava.

Vad är Bysse?

Läs vad Bysse har att göra med stadstrafik på sidan Kollektiv- och servicetrafik i Karleby.

Kollektiv- och servicetrafik i Karleby