Fortsätt till innehållet
Lärare

Skolor och dagvård

Fem skäl att uppfostra barn i Karleby

 • inga terminsavgifter
 • gratis lunch
 • avgiftsfria undervisningsmaterial för elever under 18 år
 • högkvalitativ undervisning
 • barn ordnas en dagvårdsplats
Läsa mera om det finländska utbildningssystemet (InfoFinland)

I Karleby hittar er familj

 • 23 daghem
 • kommunal verksamhet på lekplatser
 • kommunal förskoleundervisning
 • 22 finskspråkiga grundskolor
 • 5 svenskspråkiga grundskolor
 • ett finskspråkigt och ett svenskspråkigt gymnasium samt ett vuxengymnasium

See how to find out your local school and read about school enrolment from our Education and training section on kokkola.fi.

Se hur du tar reda på din lokala skola och läs om skolinskrivning från vår utbildningssektion på karleby.fi

Fostran och utbildning i Karleby (kokkola.fi)