Fortsätt till innehållet

Webbplatsen InfoFinland förnyas

Webbplatsen InfoFinland är en flerspråkig rådgivningstjänst med information om det finländska samhället och vardagsfrågor på 12 olika språk. Karleby stad är en av InfoFinlands samarbetskommuner.

Webbplatsen förnyas för närvarande. Efter att webbplatsen har förnyats är det lättare än tidigare att urskilja vilken information som är lokal och vilken som är nationell. Webbplatsen ska även få bilder och flera andra förbättringar.

Förnyandet av webbplatsen blir synlig för användarna under våren 2022.

Man kommer att be respons om webbplatsen av olika språkgrupper.

Se nuvarande webblatsen här