Fortsätt till innehållet

Karleby stad uppdaterar sina anvisningar om säkerhet och beredskap

Karleby stad har sammanställt anvisningar för sina invånare om säkerhet och beredskap.

Staden vill påminna att för närvarande riktas inte något hot mot Finland. Det är ändå helt naturligt att förbereda sig för undantagsförhållanden i och med att det internationella säkerhetsläget lever.

Det ändrade internationella säkerhetsläget kan väcka oro och frågor. På vilket sätt kan jag själv förbereda mig? Var får jag information om en kris uppstår? På sidan finns övergripande svar på dessa frågor.

På sidan finns också information om trygga sätt att hjälpa ukrainare samt om tjänster där du kan få stöd för att orka.

Sidan uppdateras på tre språk: finska, svenska och engelska.

Du hittar anvisningarna på webbplatsen kokkola.fi