Fortsätt till innehållet

Denna snabbguide har utarbetats för dig utgående från information från Finlands migrationsverk och andra myndigheter. Kontrollera dock att uppgifterna stämmer på myndigheternas egna sidor. Du kan alltid be om råd av Welcome Office i Karleby.

Uppehållstillstånd och registrering

 • Du behöver inget skilt uppehållstillstånd i Finland. Du har rätt att arbeta, driva företag och studera i Finland.

  Kontrollera dock följande saker:

  1. Gör en flyttanmälan senast en vecka efter din flyttdag.
  2. Registrera dig i den närmaste serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

  Flyttanmälan kan göras på nätet eller genom post med en blankett som kan hämtas från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe.

  Märk väl att när du registrerar dig måste du infinna dig personligen vid kontoret. Boka tid för att uträtta ärenden.

  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

  Kontaktuppgifter till Karleby serviceställe (DVV)
  Läs noggrannare anvisningar från InfoFinland 

 • Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd i Finland.

  Om du vistas i Finland i över 3 månader

  • Ansök om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare hos Migrationsverket (Migri).

  Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare görs genom Enter Finland-tjänsten eller genom en pappersansökan. Se närmare information om registreringen på InfoFinlands webbplats.

  Om du vistas i Finland i över ett år

  • registrera dig även vid ditt närmaste serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Boka tid för att uträtta ärenden.

   

  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

  Kontaktuppgifter till Karleby serviceställe (DVV)

  Hitta noggrannare anvisningar på InfoFinland

 • Om du arbetar, driver företag eller studerar behöver du ett uppehållstillstånd.

  Vad för slags uppehållstillstånd du behöver beror till exempel på branschen du kommer att arbeta i.

  När ska jag ansöka om uppehållstillstånd?

  • Uppehållstillstånd ska ansökas innan du kommer till Finland eller när du behöver fortsatt tillstånd.
  • Gör ansökan i god tid (tidigast tre månader (3 mån.) på förhand).

  Varifrån och hur ansöker jag om uppehållstillstånd?

  1. Gör ansökan på nätet via Enter Finland-tjänsten.
  2. Besök Finlands beskickning närmast dig inom 3 månader för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna.

  Eller

  1. Skriv ut en ansökningsblankett från Migrationsverkets (Migris) sidor och fyll i den.
  2. Ta ansökningsblanketten och originalexemplaren av bilagorna till Finlands beskickning närmast dig.

   

  Källor och ytterligare information

  Läs mer om uppehållstillstånd och att ansöka dem från InfoFinland.

  I vissa fall kan man förvärvsarbeta även utan uppehållstillstånd. Läs på Migris sidor i vilka fall du kan arbeta utan uppehållstillstånd.

  Om du enbart besöker Finland under en kort tid behöver du i allmänhet ett visum. Läs mer om kort vistelse i Finland från InfoFinland. 

   

  Registrering som invånare

  Om du inte har en personbeteckning måste du personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du vill ha en hemkommun måste du i allmänhet besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du ska också registrera dig på platsen  om du också vill registrera till exempel ditt civilstånd.

  Om du redan har en personbeteckning kan du registrera en tillfällig adress i Finland i samband med en flyttanmälan vid postkontoret eller via webben. Med en flyttanmälan kan du enbart meddela en adress.

  Se anvisningar för registrering som invånare på InfoFinland-webbplatsen

  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata – Registrering av utlänningar i befolkningsdatasystemet 

Komihåglista för personer som flyttar till Finland

Bankkonto, telefon, hemförsäkring…vad annat var det man måste minnas?

Ingen panik! Som tur kan InfoFinlands komihåglista för personer som flyttar till Finland hjälpa dig att ta reda på och sköta allt en sak i taget. Komihåglistan finns tillgänglig på över tio språk.

Kom ihåg att du alltid också kan be om råd från Welcome Office.

Komihåglista för dig som flyttar till Finland (InfoFinland)